(067) 433-45-93

Публічна оферта

Увага! Ознайомтеся з Офертою, що вказана нижче на цій сторінці. Користування даним сайтом інтернет-магазину, заповнення форм та заявок, в тому числі замовлення товарів чи послуг означає, що Ви погоджуєтеся з умовами Оферти, прописаної нижче.

Терміни, які використовуються в Оферті користувача:

Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину pick-up.in.ua.

Сайт – веб-сайт інтернет-магазину https://pick-up.in.ua/, включно з усіма веб-сторінками.

Оферта/Угода – дана Угода користувача.

Продавець – юридична особа або ФОП, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачеві (в акті приймання-передавання або інших документах, які підтверджують факт передачі Товару Одержувачеві).

Товар – товари, послуги, роботи, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач/Споживач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті і/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник, Покупець є Користувачами.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

Платник – особа, яка сплачує Замовлення.

Одержувач – особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція – інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт – це платформа, на якій Продавці розміщують пропозиції про продаж Товарів.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція (товар, послуга) на Сайті не є офертою. Проте Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Це вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що вказані в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і/або є відповідальною за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта є прийнятою Продавцем лише після того, як він почав виконувати дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання Замовлення Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. Це буде вважатися зустрічною офертою і повинна бути прийнятою Одержувачем. Зустрічна оферта вважається прийнятою після фактичного отримання Одержувачем Товару на умовах, що запропоновані зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Відправлення повідомлення (sms-інформування, ел. пошта, телефон та ін.) Продавця/Адміністрації про отримання/терміни отримання/ціну Товару  Замовлення Покупця не є прийняттям оферти Користувача. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування у разі невідповідності фактичних умов продажу, є надання Одержувачу права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товар. Та право подальшого вимагання повернення сплаченої за Товар вартості, а також вартості доставки до пункту видачі (якщо суми фактично були сплачені Платником). Одержувач може скористатися таким правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).

1.11. Одержувач отримав і прийняв Товар з моменту (залежно від того, який настав раніше):

 • підписання Одержувачем акту приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або
 • підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або
 • фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі Товару і тому подібне).

1.12. Продавець/Адміністрація може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Сайту та збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи Замовлення Товарів на Cайті, надає свою згоду на участь в усіх акціях, які на час здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено іншого. Користувач зобов’язується детально ознайомитись із усіма умовами акції, які є чинними на час здійснення замовлення. Детальна інформації доступна на Сайті в розділі «АКЦІЇ». Користувач, який не має бажання брати участь в діючих акціях, має під час здійснення Замовлення однозначно зазначити, що не має бажання приймати участь в діючих акціях. Такому Користувачу буде проданий товар без акційних умов.

2. Інформація про товар

2.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

2.2. Перш, ніж підписати документи про отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі/його упаковці/у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

2.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4 -1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві.

2.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4 – 1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Платник має право вимагати повернення сплачених за Товар та доставку коштів Продавцю. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем/Адміністрацією не надаються.

3. Обмеження відповідальності

3.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не є відповідальною перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і/або виробниками тощо. Правовідносини з захисту прав споживачів виникають між Покупцями та Продавцями відповідних товарів.

У разі неналежного виконання Замовлення Продавцями, за наявності звернень Користувача, Адміністрація має право припинити користування платформою таким Продавцем на веб-сайті до вирішення спірної ситуації по суті.

У випадку наявності звернень Користувачів з скаргою(ами) на Продавця та/або неодноразового виникнення випадків неналежного виконання Замовлення Продавцем, Адміністрація залишає за собою право припинити співробітництво з таким Продавцем та заблокувати розміщення інформації товарів такого Продавця.

3.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачеві.

3.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

3.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

3.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), які можуть бути виплачені Платнику (Одержувачу, Користувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

3.6. На Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар 3 дні.

3.7. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

4. Зобов'язання сторін

4.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

4.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

4.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) із правовласниками.

4.4. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

4.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

4.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

4.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

4.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

5. Порядок обміну і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником)

5.1. Обмін та повернення товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватися протягом 14 днів з моменту отримання (у випадку якщо така можливість визначена умовами Продавця). Користувач, зокрема, також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, аби товар не пошкодився в процесі транспортування.

5.2. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, долучивши до нього також наступні документи:

 • Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин обміну або повернення;
 • Акт приймання-передачі товару/накладна/чек від Продавця (документ, що підтверджує факт придбання товару);
 • Гарантійний талон.

5.3. У разі направлення Отримувачем Товару без оформленої належним чином письмової заяви із пред’явленими вимогами вважається, що такий товар направлено з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов’язковим є наявність оригіналу гарантійного талону до товару та розрахункового документу.

5.3.1. Наведений у даному розділі порядок діє у випадку якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного направлення товару у тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі направлення Одержувачем Товару протягом гарантійного строку на вказану вище адресу без оформленої належним чином письмової заяви із пред’явленими вимогами вважається, що такий товар направлено з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов’язковим є наявність оригіналу гарантійного талону до товару та розрахункового документу, виданого Продавцем. Виключенням є направлення товару протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання.

5.3.2. У випадку направлення Покупцем такого товару на вказану вище адресу із заявою про повернення грошових коштів або щодо обміну товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність істотного недоліку в товарі (при наявності оригіналу гарантійного талону та розрахункового документу, виданого Продавцем), вважається, що Покупець згоден на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності в товарі істотного недоліку.

У разі такого направлення товару на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін товару або повернення грошових коштів з посиланням на наявність недоліків в роботі товару вважається, що Покупець згоден на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності істотного недоліку в товарі.

У випадку якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджена уповноваженим сервісним центром, вважається, що Покупець згоден на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром та 10 днів термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Покупцем.

5.3.3. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження товару при пересиланні Продавцю, Покупець повинен перед таким направленням описати зовнішній вигляд товару разом з представником перевізника шляхом складання відповідного акту. У випадку необхідності з’ясування проблем в роботі товару, в телефонному режимі з Покупцем можна уточнювати інформацію про наявний недолік.

5.3.4. Споживач надає свою згоду на отримання електронних повідомлень щодо розгляду його звернення на вказану ним електронну пошту/номер мобільного телефону та/або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), що прив’язані до номера телефону, Покупця в заяві чи в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Покупця.

5.4. Споживач зобов’язаний оглянути товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника Перевізника, у тому числі й при отриманні товару, що повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Покупця до Продавця щодо Товару, який отримано через кур’єрську службу (Нова Пошта, тощо) з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару, мають бути зафіксовані Покупцем разом з представником кур’єрської служби шляхом складання письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження. В інших випадках претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред’являються безпосередньо до перевізника.

5.4.1. Прийняття Покупцем Товару без складання з представником кур’єрської служби письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару є підтвердженням відсутності у Покупця будь-яких претензій до Продавця/Адміністрації щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити і та ін.).

6. Персональні дані

6.1. Оформляючи Замовлення на Сайті pick-up.in.ua і/або ставлячи галочку у відповідному полі на сайті pick-up.in.ua перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм даних, а саме:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • електронна пошта;
 • телефон;
 • адреса;
 • відомості про реєстрацію як ФОП/юридична особа (під час вибору способу оплати).

Також Користувач дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторські і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам для обробки інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, дозвіл на обробку персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене) в Базі персональних даних «Клієнти» Приватного акціонерного товариства «ПФ України» (далі – Товариство), власником якої є вказане Товариство, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд «PICK-UP». Дане положення діє без обмеження терміну дії.

6.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.

6.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є адміністрація сайту «PICK-UP.IN.UA».

7. Інші умови

7.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

7.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).

7.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

7.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

7.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Угоди.

7.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів/Продавців положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства. Користувач/Продавець підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

Залиште ваші контакти і ми вам зателефонуємо